Lederudvikling

Jeg tror på, at vi, ved at træne ledere og styrke deres tro på dem selv, kan bidrage til dels deres udvikling som ledere dels deres fokus på og arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for deres medarbejdere og at sørge for, at hver enkelt medarbejder lykkes … og har lys i øjnene.

Ledelse handler om at påvirke mennesker for at nå mål … og at gøre det på en forsvarlig og anerkendende måde. ”Ledelse” er således ikke forbeholdt den formelle leder med veldefineret ledelsesansvar; den kan omfatte alle som har ansvaret for sammen med andre mennesker at nå fastsatte mål. Det kan således foruden den formelle leder være projektlederen, koordinatoren, teamlederen, træneren o.a.

Jeg ønsker kort sagt at tilbyde uddannelsesforløb, som kan skærpe ”lederes” viden om, indsigt i og visdom i forhold til, hvordan man skaber de bedst tænkelige arbejdsmæssige rammer for medarbejderne, som gør at hver enkelt medarbejder, de selv og deres virksomhed kan lykkes og skabe gode resultater.

Du kan herunder se nogle af de ydelser, som vi har udviklet og gennemført i forskellige sammenhænge … og som vi derfor kan tilbyde. Kontakt os, hvis du har nogle specifikke ønsker/tiltag, som vi sammen kan udvikle.

Andre erhvervspykologiske ydelser

Lederudvikling er blot én erhvervspsykologisk ydelse, som vi kan tilbyde. Vi har specialiseret os i at bringe psykologien i praktisk anvendelse i erhvervslivet, og vores erhvervspsykologiske arbejde omfatter alle organisatoriske processer, hvor mennesker indgår (eksempelvis personlig udvikling, samarbejde, teamudvikling, håndtering af forandringer, organisationsudvikling). Dette arbejde baseres på min faglighed som psykolog, hvor jeg trækker på mange års arbejde med udvikling af mennesker, en klinisk/terapeutisk uddannelsesbaggrund samt forsknings- og arbejdspsykologisk praksis.

Arbejdslivet har aktuelt fokus på temaer som stress, modsætninger (konfliktualer) og paradokser, som det enkelte menneske skal håndtere.

Andre erhvervspsykologiske temaer kan handle om personlig udvikling, håndtering af arbejdsmæssige problematikker som mistrivsel, stress, manglende motivation etc., karriereudvikling, talentudvikling o.a. Formen kan være individuel coaching, et skræddersyet uddannelsesforløb eller konsulentbistand.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.