Om firmaet ”Erhvervspsykolog Kim Andersen”

Erhvervspsykolog Kim Andersen er et erhvervspsykologisk konsulentfirma dedikeret til udvikling af interventioner, som gør en reel forskel i folks liv – og som samtidig har fokus på forretningen.

Vi leverer erhvervspsykologisk konsulentbistand i form af træning, undervisning og coaching til virksomheder, teams og enkeltpersoner. Firmaet er ejet af Kim Andersen, som er gennemgående person i alle vores leverancer – vi har derudover en række samarbejdsrelationer, som vi kan trække på.

Drag nytte af den lille virksomheds fleksibilitet, agilitet og prissætning uden at gå på kompromis med fagligheden.

Om mig – prisvindende ledelsesekspert

Den høje faglighed, viden og erfaring er skabt gennem mere end 25 års samarbejde med kunder dels i egen virksomhed dels under ansættelse i og tilknytning til anerkendte konsulenthuse: Erno Metze Erhvervspsykologer, Implement og Mannaz. Den høje faglighed er bl.a. dokumenteret, da jeg 2007 vandt Dansk Management Råds konsulentpris for leder- og organisationsudvikling på Den Kongelige Veterinær- og landbohøjskole (i dag KU Life). For uddybning se nedenstående beskrivelse og CV.

Kvalifikationer og anerkendelser/priser

Jeg har igennem mere end 25 år som psykolog specialiseret mig inden for 3 ben i psykologien: forskning, terapi og erhvervspsykologi. Mit arbejde inden for de 3 ben har været drevet af en faglig nysgerrighed og et ønske om at fordybe mig inden for disse områder. Den viden og den praksiserfaring, som arbejdet med de 3 områder har bibragt mig, har vist sig at være yderst værdifuld i mit aktuelle arbejde med erhvervspsykologiske problemstillinger og opgaver.

Uddannelse

 • Ph.D.-studier på Psykologi, Københavns Universitet. Herunder forskning i eliteidræt. (1991-1996)
 • Autoriseret psykolog (1997)
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet (1990)
 • Stud.polit., Københavns Universitet

Erfaring

 • Erhvervspsykolog Kim Andersen (tidligere KickConsult) – egen virksomhed fra 1996 til i dag
 • Promentum. Lederudvikling (2018-2019)
 • Mannaz. Lederudvikling (2013-2014)
 • Implement Consulting Group A/S. Lederudvikling (2004-2007)
 • Erno Metze Erhvervspsykologer. Lederudvikling (1996-1998)
 • Stolpegård, Gentofte Hospital. Terapi (1994-1996)
 • Københavns Universitet. Udviklede den første coaching-uddannelse på universitetsniveau. (1990-1998)

Anerkendelser